Kontakt pro informace a přihlášení

becetka (a) gmail.com 

Propozice 2015

7.2.2015 NOVINKA Propozice, Trvalý odkaz

Startovné

Činí 250,- na všech 5 závodů soutěže a hradí jej přihlášení účastníci jednorázově na začátku soutěže. Je možné zúčastnit se i jen jednotlivých závodů, startovné v takovém případě pak činí 100,- na závod.

Přihlášky na becetka@gmail.com

Živé návnady a nástrahy jsou povoleny dle závodního řádu. Povolený objem návnad/nástrah bude kontrolován před závodem. Za tím účelem si každý účastník přinese jakoukoliv odpovídající nádobu (kýbl, odměrku) se zřejmou ryskou litrů.

Soutěží se pouze v jednotlivcích. Vyhlašuje se vítěz sektorů a na konci vítěz závodu. Na konci seriálu bude vyhodnocen vítěz ligy a 2. a 3. místo.

Závody probíhají Závodního řádu LRU feeder. Každý účastník musí mít rybářský lístek a platnou povolenku na daný revír.

Je kladen důraz na šetrnost k rybám. Každý závodník musí mít vlastní vyprošťovač háčků, podběrák a 4 m vezírek o průměru min. 40 cm. Za půjčovné 50,- je organizační výbor schopen a ochoten zapůjčit 3 vezírky těm, kteří závodní vezírek nevlastní, chtějí si vyzkoušet např. jen jeden závod a nechtějí nebo nemají možnost absolvovat celou ligu.

Přihlášením se účastníci zavazují respektovat pravidla závodu v plném znění. Případné hrubé porušení soutěžního řádu může vést k diskvalifikaci bez náhrad.

Občerstvení není zajištěno.

Každý účastník se zúčastňuje na vlastní nebezpečí a odpovídá za škody jím způsobené. Musí dbát na pořádek ve svém okolí. Po skončení závodů je povinen své místo řádně uklidit. Závody budou probíhat pod dohledem rybářské stráže.

Nutná je znalost pravidel LRU feeder (Závodního řád – dostupný na www.rybsvaz.cz).

Jihočeská feederliga je otevřená všem rybářům, registrace sportovního závodníka ČRS není nutná.