Kontakt pro informace a přihlášení

becetka (a) gmail.com 

Propozice 2015

7.2.2015 NOVINKA Propozice, Trvalý odkaz

Startovné

Činí 250,- na všech 5 závodů soutěže a hradí jej přihlášení účastníci jednorázově na začátku soutěže. Je možné zúčastnit se i jen jednotlivých závodů, startovné v takovém případě pak činí 100,- na závod.

Přihlášky na becetka@gmail.com

Živé návnady a nástrahy jsou povoleny dle závodního řádu. Povolený objem návnad/nástrah bude kontrolován před závodem. Za tím účelem si každý účastník přinese jakoukoliv odpovídající nádobu (kýbl, odměrku) se zřejmou ryskou litrů.

Soutěží se pouze v jednotlivcích. Vyhlašuje se vítěz sektorů a na konci vítěz závodu. Na konci seriálu bude vyhodnocen vítěz ligy a 2. a 3. místo.

Závody probíhají Závodního řádu LRU feeder. Každý účastník musí mít rybářský lístek a platnou povolenku na daný revír.

Je kladen důraz na šetrnost k rybám. Každý závodník musí mít vlastní vyprošťovač háčků, podběrák a 4 m vezírek o průměru min. 40 cm. Za půjčovné 50,- je organizační výbor schopen a ochoten zapůjčit 3 vezírky těm, kteří závodní vezírek nevlastní, chtějí si vyzkoušet např. jen jeden závod a nechtějí nebo nemají možnost absolvovat celou ligu.

Přihlášením se účastníci zavazují respektovat pravidla závodu v plném znění. Případné hrubé porušení soutěžního řádu může vést k diskvalifikaci bez náhrad.

Občerstvení není zajištěno.

Každý účastník se zúčastňuje na vlastní nebezpečí a odpovídá za škody jím způsobené. Musí dbát na pořádek ve svém okolí. Po skončení závodů je povinen své místo řádně uklidit. Závody budou probíhat pod dohledem rybářské stráže.

Nutná je znalost pravidel LRU feeder (Závodního řád – dostupný na www.rybsvaz.cz).

Jihočeská feederliga je otevřená všem rybářům, registrace sportovního závodníka ČRS není nutná.

Propozice 2014

11.3.2014 NOVINKA Propozice, Trvalý odkaz

Pozn. na úvod: vyhrazujeme právo podle konkrétních podmínek každého závodu v případě nutnosti propozice mírně pozměnit, např. množství návnad, velikost úseků podle počtu lidí a místa v terénu - prostě tak nějak rozumně optimalizovat potřebné parametry, pokud bude nutnost.

Závody probíhají podle „rybářského řádu“, bližších podmínek JčÚS a Závodního řádu odboru LRU feeder při radě ČRS. Každý účastník musí mít rybářský lístek a platnou povolenku na daný revír.
 

 

Výjimky ze závodního řádu LRU feeder:

Soutěží se na jedno nebo dvě kola (podle počtu účastníků). Každé kolo bude vyhodnoceno samostatně. Zvítězí ten, který bude mít nejnižší součet umístění jednotlivých kol, při shodě rozhodne vyšší počet bodů.
1 cm = 1 bod, ryby si měří každý účastník sám a délku si zapisuje (je možné nahradit rozhodčím, nebo jiným kontrolním opatřením). Chycené ryby se ihned po změření co nejšetrněji pouští.
 Množství návnad a nástrah se řídí Závodním řádem LRU feeder. Z živých návnad a nástrah jsou povoleny pouze masní červi, kukly a hnojáci. Povolený objem návnad/nástrah bude kontrolován před závodem. Za tím účelem si každý účastník přinese jakoukoliv odpovídající nádobu (kýbl, odměrku na červy) se zřejmou ryskou litrů.

Během závodu je dovoleno opustit vlastní závodní úsek za nutnými účely (WC apod.), ne však do úseku jiného závodníka. Při opuštění sektoru nesmí být jiný závodník kontaktován.

Pokud zdolávaná ryba vjede do sousedova sektoru a nezamotá se mu do udice, automaticky se uznává.

---
 
Přihlášením se účastníci zavazují respektovat pravidla závodu v plném znění. Případné hrubé porušení soutěžního řádu může vést k diskvalifikaci bez náhrad.
Každý závodník si přinese rybářské vidličky na vytyčení vlastního sektoru.
Forma startovného bude ještě upřesněna, v každém případě bude symbolické. Jihočeská liga je otevřená všem, hlavně těm, kteří se závoděním nemají zkušenosti a chtěli by to zkusit nebo začít. Drahé vybavení není nutné, potřeba je jen záliba ve feederu, šetrnost k rybám a zdravý přístup k věci.

Maximální počet závodníků na 1 závod je z důvodu kapacitních možností revírů omezen na 20, přičemž předností právo přihlášení mají ti, kteří se účastní ligy od jejího počátku a aspirují tudíž na celkové prvenství.


Občerstvení není zajištěno.
Každý účastník se zúčastňuje na vlastní nebezpečí a odpovídá za škody jím způsobené. Musí dbát na pořádek ve svém okolí. Po skončení závodů je povinen své místo řádně uklidit.

Soutěží se pouze v jednotlivcích. Vyhlašuje se vítěz sektorů a na konci vítěz závodu. V případě dvoukolového závodu se počítá součet pořadí v jednotlivých kolech, vítězí nejnižší součet. Na konci seriálu bude vyhodnocen vítěz ligy. Vítězem se stává účastník s nejnižším součtem umístění, který zároveň odchytal všechny závody seriálu. V případě rovnosti rozhoduje vyšší celkový počet bodů.

 Na každý závod je potřeba se z organizačních důvodů přihlásit mailem nebo SZ (becetka (zavináč) gmail.com).

Je kladen důraz na šetrnost k rybám a během závodu není povoleno konzumovat alkohol. Každý závodník musí mít vlastní vyprošťovač háčků, metr, podběrák. 

Budeme chytat pro radost a předpokladem je absolutní férovost nejenom co se měření ryb týče.

 

Jelikž nemáme rozhodčí, je důležité, abychom se orientovali v závodním řádů a v tom, co se smí a nesmí. Pokud jste ještě nečetli, prosím účastníky o přečtení.

 

Jury: Víťa T., Pavel M., Vláďa J., Petr M.

www.rybsvaz.cz/download/odd_sport_mladez/00001463_Zavodni_rad_LRU_Feeder_2014.pdf?